Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ trình duyệt chrome sang firefox 5 phút

Vì một lý do gì đó mà bạn không còn muốn sử dụng trình duyệt chrome, bạn thấy trình duyệt…