sang phòng net cũ giá cao thanh toán 1 lần

Sang phòng net cũ giá cao, công ty sang phòng game, tiệm net, quán net cấu hình cao nhanh chóng…