Doanh thu phòng net 35 máy vẫn không đủ chi tiêu 1 tháng của Vợ Chồng trẻ

một tháng thu nhập trừ hết chi phí 2 vợ chồng dư được khoảng 15 triệu trừ hết chi phí phòng…