Phân biệt giữa phòng net bootrom (không case) và có case

Sự khác biệt giữa phòng net bootrom không case, phòng net bootrom có case chính là năng cao hiệu quả…