30 Compo Asus h81, Vga, Ram 4G còn bảo hành T3/2018

  • 30 cây Vga asus GT730 2GD3 bảo hành T3/2018
  • 30 Compo asus h81 mp và mk cpu G3250 Ram 4G Gkill aegiss tải nhiệt thép.
    Tất cả bảo hành 2018

Giá vui lòng liên hệ 091 756 22 38 Mr. Cường

Post Comment